Aanmelden

 
 

Aanmeldproblemen? Registreren

Even geduld...
X

Opleidingscheques

De vzw Nascholing in het katholiek onderwijs aanvaardt vanaf het werkjaar 2014-2015 geen opleidingscheques als betaling voor deelname aan nascholingsinitiatieven. De reden hiervoor ligt in het feit dat onze professionalisering niet volledig voldoet aan de criteria die gesteld worden aan de aanwending van opleidingscheques zoals te lezen is op de website van de VDAB op https://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml.

X

Facturatie via e-mail

Vanaf het werkjaar 2014-2015 zal de facturatie via e-mail verlopen. De kostennota's worden vanaf eind september 2014 verstuurd aan het e-mailadres van de contactpersoon van de facturatie zoals u het op www.nascholing.be ingegeven heeft.

X

Seminarie: ‘beter leren in diversiteit’ - 19 – 20 november 2014 Duinse polders, Blankenberge

Tijdens dit seminarie licht Geoff Petty (institute for learning London) toe hoe de evidence verzameld door o.a. Marzano en Hattie in de praktijk kan toegepast worden. Hij stelt vast dat er binnen de maatschappij en bijgevolg ook binnen de scholen toenemende diversiteit is. De diversiteit onder leerlingen in scholen grijpt de keynote speaker aan om de kernopdracht van scholen, nl. ‘leren’ nog beter realiseren.

Na de keynote focussen autoriteiten in themasessies op hoe je beter leert in diversiteit. Tussendoor worden deelnemers uitgedaagd om het geleerde met collega’s te delen en te verwerken. Inschrijven en meer informatie vind je hier.

U kunt het aanbod bekijken door te navigeren in de linkerbalk. U kunt ook in het aanbod zoeken.

logo
Bent u zeker dat u

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.